Spring Vooruit is een praktijk voor basisschoolkinderen die op een actieve manier willen leren. Zo zijn er reken- en spellingbootcamps en is er de mogelijkheid tot persoonlijke leerondersteuning. Bij Spring Vooruit krijg je leren, bewegen en plezier in één!

Tafelsommen leren is leuk met de tafelbootcamp! De tafels leren in combinatie met bewegen staat centraal in de tafelbootcamp. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs inzicht in getallen en leren actief de tafelsommen. Er zijn twee tafelbootcamps, voor de tafels 2 t/m 5 en tafels 6 t/m 9.

Leer optellen en aftrekken met de rekenbootcamp! Kinderen gaan spelenderwijs en actief aan de slag en leren optellen en aftrekken tot 100. Over het tiental springen staat centraal (8+9=17). De rekenbootcamp is inclusief huiswerk, uw kind gaat actief aan de slag om optellen en aftrekken te beheersen. 

Wanneer pas je welke spellingregels toe? Dit leren de kinderen tijdens een spellingbootcamp! Spellen, het woord opschrijven en bewegen staan centraal. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen inzicht in de spellingregels en gaan ze deze regels actief toepassen. 

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen is dus erg belangrijk voor kinderen. Dit leren kinderen met de training Alle Teksten De Baas.

 

Heeft uw kind net even extra uitleg nodig dan dat er op school aangeboden wordt? Leerondersteuning bij Spring Vooruit kan een oplossing bieden. Wij kijken met elkaar waar uw kind op uitvalt. Uw kind krijgt individuele aandacht en begeleiding, waardoor uw kind zich optimaal kan ontwikkelen!

Tafelsommen en spellingregels ophelderen en oefenen voor de CITO? Kom naar de CITO bootcamp!

Voor kinderen die spelenderwijs en actief willen leren.