Spring Vooruit is een praktijk voor basisschoolkinderen die op een actieve manier willen leren. Zo zijn er reken- en spellingbootcamps en is er de mogelijkheid tot persoonlijke leerondersteuning. Bij Spring Vooruit krijg je leren, bewegen en plezier in één!

Tafelsommen leren wordt leuk met de tafelbootcamp! De tafels leren in combinatie met bewegen staat centraal in de tafelbootcamp. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs inzicht in getallen en leren actief de tafelsommen. Er zijn twee tafelbootcamps. Zo is er een tafelbootcamp voor de tafels van 2 t/m 5 en voor de tafels 6 t/m 9.

 

Leer optellen en aftrekken met de rekenbootcamp! Kinderen gaan spelenderwijs en actief aan de slag om optellen en aftrekken tot 100 te leren. Over het tiental springen staat centraal (8+9=17). De rekenbootcamp is inclusief huiswerk, waardoor uw kind actief aan de slag gaat om optellen en aftrekken te beheersen. 

 

Wanneer pas je welke spellingregels toe? Dit leren de kinderen tijdens een spellingbootcamp! Spellen, het woord opschrijven en bewegen staan centraal. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen inzicht in de spellingregels en gaan ze deze regels actief toepassen. Er is een spellingbootcamp voor de korte en lange klank woorden en voor de ei/ij en ou/au woorden.

 

Heeft uw kind net even een andere of extra uitleg nodig dan dat er op school aangeboden wordt? Hierin kan leerondersteuning bij Spring Vooruit de oplossing bieden. Wij kijken met elkaar waar uw kind op uitvalt. Uw kind krijgt individuele aandacht en begeleiding, dit geeft ondersteuning op het gebied van leren. Een kind kan zo optimaal tot ontwikkelen komen!