Spellingbootcamp

Wanneer schrijf je de korte ei en wanneer de lange ij? Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele spellingregels die kinderen leren op de basisschool. Tijdens een spellingbootcamp gaan kinderen actief aan de slag met de spellingregels. Door veel te bewegen worden beide hersenhelften gebruikt en kunnen kinderen beter tot leren komen. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs inzicht in klanken en spellingregels.

De spellingbootcamp is op eigen niveau. Uw kind oefent met woorden die bij zijn/haar groep passen. Er wordt gebruik gemaakt van woorden met spellingregels die uw kind moet kennen bij de volgende Cito-toets. Hierdoor oefent uw kind gericht en is de spellingbootcamp een goede en fijne manier om spellingregels te leren én te oefenen voor de Cito-toets.

De spellingbootcamp is in een groepje van maximaal vijf kinderen. Bij minimaal twee aanmeldingen gaat de bootcamp door.

Spellingbootcamp

Kinderen gaan actief aan de slag met spellingregels. Spelenderwijs maken kinderen zich de spellingregels eigen. 

Voor kinderen in groep 4, 5, 6 en 7.

De kinderen krijgen woorden aangeboden op hun eigen niveau. De woorden bevatten spellingregels die uw kind moet kennen bij de volgende Cito-toets. 

Uw kind krijgt 4 keer 60 minuten begeleiding voor €99,-.

Datum: Schooljaar 2022-2023 wordt er geen bootcamp meer georganiseerd.

Aanmelden