Tafelbootcamp

Tafelsommen leren is leuk met de tafelbootcamp! Kinderen gaan actief aan de slag met de belangrijke tafelsommen. Het onthouden van deze tafelsommen is belangrijk, aangezien zij deze nodig hebben om volgende rekendoelen te kunnen behalen. Door tijdens de bootcamp te bewegen worden beide hersenhelften gebruikt en kunnen kinderen beter tot leren komen. Spelenderwijs ontwikkelen de kinderen inzicht in getallen en leren ze actief de basisdoelen van het rekenen.

De tafelbootcamp is in een groepje van maximaal vijf kinderen. Bij minimaal twee aanmeldingen gaat de bootcamp door. 

Tafelbootcamp 2, 3, 4 en 5 of 6, 7, 8 en 9.

Bootcamp waarbij de 'kleine' of 'grote' tafelsommen centraal staan. De kinderen maken zich de tafels spelenderwijs eigen. 

De tafels 2, 3, 4 en 5 (voor kinderen in groep 4 en 5).

De tafels 6, 7, 8 en 9 (voor kinderen in groep 4, 5, 6 en 7).

Uw kind krijgt 4 keer 60 minuten begeleiding voor €99,-.

Datum: Schooljaar 2022-2023 wordt er geen bootcamp meer georganiseerd.

Aanmelden