Leerondersteuning

Kinderen kunnen tegen leerproblemen aanlopen op school. Denk hierbij aan moeite met lezen, belangrijke basissommen onthouden bij rekenen en spellingregels toepassen. Het kan zijn dat uw kind net even een andere uitleg nodig heeft, dan dat hij/zij op school aangeboden krijgt. Hierin kan leerondersteuning bij Spring Vooruit een positief verschil maken. Uw kind krijgt individuele aandacht en begeleiding. Hierdoor doet uw kind meer ervaringen op en ontwikkelt hij/zij meer zelfvertrouwen. Met elkaar bespreken wij de hulpvraag en kijk ik waar uw kind op uitvalt. Zo kunnen wij gericht kijken waar de ondersteuning plaats voor zal vinden en hier gaan uw kind en ik daarna gericht mee aan de slag. Door leerondersteuning bij Spring Vooruit zal uw kind letterlijk en figuurlijk 'vooruit gaan springen'!

Aanmelden? Neem contact met mij op!

Wanneer

De leerondersteuning vindt plaats op dinsdag of woensdag in Sassenheim. 

Locatie

De leerondersteuning vindt plaats in Sassenheim. Ook kan de leerondersteuning online aangeboden worden. Dit kan fijn zijn als u verder weg woont of als uw kind graag de leerondersteuning krijgt in zijn/ haar vertrouwde omgeving.

Werkwijze

Eerst hebben wij met elkaar een intakegesprek. Deze is telefonisch en is bij voorkeur met ouder(s) en kind. Tijdens het intakegesprek bespreken wij met elkaar de hulpvraag, wensen en het doel van de leerondersteuning. 

De leerondersteuning is altijd een één-op-één sessie en duurt één uur. Tijdens de eerste sessie kijk ik waar uw kind op uitvalt en wat uw kind nodig heeft om het doel te behalen (remedial teaching). Na de eerste sessie ontvangt u een handelingsplan van uw kind. Na elke volgende sessie ontvangt u een bijgewerkt handelingsplan met hierin wat wij die dag hebben gedaan.

De leerondersteuning bestaat uit vier sessies, wat meermaals verlengd kan worden met vier sessies. Na vier sessies hebben wij een telefonisch gesprek met elkaar. Hierin bespreken wij de ontwikkeling van uw kind en evalueren wij of het doel van de leerondersteuning is behaald. 

Kosten

U en uw kind krijgen:

  • Een intakegesprek.
  • Een handelingsplan op maat.
  • Vier sessies leerondersteuning van één uur.
  • Na elke sessie een bijgewerkt handelingsplan.
  • Een oudergesprek na vier sessies.

In totaal voor €239,-.

Mijn specialisaties

Ik kan kinderen helpen met alle doelen die ze moeten beheersen als zij het basisonderwijs verlaten op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen (vanaf groep 3 tot en met groep 8).