Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Bij rekenen bijvoorbeeld is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe de som in elkaar zit, daarna kun je deze pas uitrekenen. Bij vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur moet je begrijpen wat je leest, alleen dan kun je de leerstof eigen maken.

Uw kind leert verschillende leesstrategieën toe te passen. Ook wordt aandacht besteed aan hoe je hersenen leren, hoe je ogen lezen en hoe je dit kan combineren. Verschillende technieken worden geoefend, zoals de taakaanpak, het voorspellen van de tekst, de lege plekken invullen, een tekst samenvatten, vragen over de tekst beantwoorden en een tekst daadwerkelijk begrijpen. 

Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek