Cito-training

De vraagstelling van de Cito-toets verschilt van de meest gebruikte lesmethoden in het basisonderwijs. Het kan dus zijn dat uw kind het antwoord wel weet, maar gewoonweg de vraag niet snapt. Daarbij kunnen deze toetsen als anders en spannend ervaren worden en dit kan het resultaat beïnvloeden. Door middel van deze training gaat uw kind met zelfvertrouwen de toetsperiode in. 

Wij werken met het drie stappenplan:

  • Stap 1 – De verschillende soorten vraagstellingen herkennen en begrijpen
  • Stap 2 – Het herhalen van de stof die veel gevraagd wordt en/of moeilijk gevonden wordt door de leerling
  • Stap 3 – Het zelfvertrouwen verhogen door succeservaringen tijdens stap 1 & 2

Er wordt gewerkt met vergelijkbare materialen van de Cito. Er wordt geen gebruik gemaakt van dezelfde Cito die uw kind op school krijgt. Dit zou de score op een oneerlijke manier beïnvloeden.

De Cito-training kan voor rekenen en begrijpend lezen.

Aanmelden voor een vrijblijvend gesprek