Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. Het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen is dus erg belangrijk voor kinderen. 

Om te kunnen begrijpen waar een tekst over gaat (begrijpend lezen) is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Kinderen lezen een tekst, leren na te denken over de tekst en zichzelf voortdurend vragen te stellen. Zo worden er verbanden gelegd waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Kinderen snappen de tekst, kunnen het voor zich zien en in eigen woorden navertellen. 

Begrijpend lezen gaan kinderen hun hele schoolcarrière toepassen. Zo lezen kinderen verhaaltjessommen bij rekenen en lange teksten bij de zaakvakken. Hoe fijn als een kind goed begrijpend kan lezen?!

Online training begrijpend lezen

De training is voor kinderen in groep 6, 7 en 8 die inzicht in teksten willen krijgen.

Een kind leert in 6 gevarieerde lessen de belangrijkste basisdoelen van begrijpend lezen. Hierdoor komt uw zoon/ dochter beter mee met de lessen in de klas en is goed voorbereid voor de Citotoets en de Eindtoets. 

Gedurende 6 weken is er elke week 60 minuten online training. Na een training krijgt uw kind gerichte oefeningen zodat hetgeen wat in de training is aangeleerd, thuis verder geoefend wordt.

De online training is in een groepje van maximaal zes kinderen. Bij minimaal twee aanmeldingen gaat de training door.

Training Alle Teksten De Baas

Training waarbij in 6 gevarieerde lessen een kind een tekst leert te overzien, verschillende leesstrategieën leert toe te passen en de doelen van begrijpend lezen eigen maakt.

Voor kinderen in groep 6, 7 en 8.

Uw kind krijgt 6 lessen van 60 minuten voor €149,-.

Inclusief een werkmap en wekelijks huiswerk.

Datum: Schooljaar 2022-2023 wordt er geen training meer georganiseerd.

Uw kind krijgt de werkmap thuis opgestuurd. Tijdens de training werken wij met Microsoft Teams. Uw kind heeft een rustige werkplek nodig.

Aanmelden