Spellingbootcamp

Wanneer schrijf je de korte ei en wanneer de lange ij? Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele spellingregels die kinderen leren op de basisschool. Tijdens een spellingbootcamp gaan kinderen actief aan de slag met de spellingregels in een groepje van maximaal 4 kinderen. Door tijdens de bootcamp te bewegen worden beide hersenhelften gebruikt en kunnen kinderen beter tot leren komen. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs inzicht in klanken en spellingregels. Ze gaan de spellingregels inoefenen door de woorden actief toe te passen het op te schrijven, zo maken de kinderen de regels zich eigen.

Er zijn twee spellingbootcamps. Zo is er een spellingbootcamp voor de korte- en lange klank, denk aan woorden als 'kikker' en 'kater'. Ook is er een spellingbootcamp voor de 'weetwoorden', zoals de 'ei/ij-' en de 'ou/au' woorden. 

De spellingbootcamp is buiten in het Park Rusthoff in Sassenheim. Bij slecht weer ontvangt u via de mail een andere locatie. Bij minimaal twee aanmeldingen gaat de bootcamp door.

Korte- en lange klanken

Ruim 80% van de spellingsfouten worden gemaakt bij de korte- en lange klanken. Kinderen gaan actief aan de slag met de korte klank van 'kikker' en de lange klank van 'kater'. In groepsverband maken de kinderen zich de spellingregels eigen,  afwisselend met een parcours waar de kinderen actief aan de gang gaan met beide spellingregels.

Er staan op dit moment geen spellingbootcamps op de planning. Indien u wel interesse heeft, dan hoor ik dit graag.

Ei/ij en ou/au

Wanneer schrijf je de korte ei en de lange ij? Hoe zit dat met de ou en de au? Een lastige spellingscategorie voor kinderen, de weetwoorden. Woorden die de kinderen leren memoriseren. In groepsverband maken de kinderen zich de spellingregels eigen,  afwisselend met een parcours waar de kinderen actief aan de gang gaan met beide spellingregels.