Spellingbootcamp

Wanneer schrijf je de korte ei en wanneer de lange ij? Dit is slechts een voorbeeld van één van de vele spellingregels die kinderen leren op de basisschool. Tijdens een spellingbootcamp gaan kinderen actief aan de slag met de spellingregels in een groepje van maximaal vijf kinderen. Door tijdens de bootcamp te bewegen worden beide hersenhelften gebruikt en kunnen kinderen beter tot leren komen. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs inzicht in klanken en spellingregels. Ze gaan de spellingregels inoefenen door de woorden actief toe te passen het op te schrijven, zo maken de kinderen de regels zich eigen.

Er zijn twee spellingbootcamps. Zo is er een spellingbootcamp voor de korte en lange klank, denk aan woorden als 'kikker' en 'kater'. Ook is er een spellingbootcamp voor de 'weetwoorden', zoals de 'ei/ij' en 'ou/au' woorden. 

De spellingbootcamp is buiten in het Park Rusthoff in Sassenheim. Bij slecht weer ontvangt u via de mail een andere locatie. In de winterperiode is er een locatie binnen. De spellingbootcamp is in een groepje van maximaal vijf kinderen. Bij minimaal drie aanmeldingen gaat de bootcamp door.

Korte en lange klanken

Ruim 80% van de spellingsfouten worden gemaakt bij de korte en lange klanken. Kinderen gaan actief aan de slag met de korte klank van 'kikker' en de lange klank van 'kater'. In groepsverband maken de kinderen zich de spellingregels eigen,  afwisselend met een parcours waar de kinderen actief aan de gang gaan met beide spellingregels.

Voor kinderen in groep 4, 5, 6, 7 en 8. De kinderen krijgen woorden aangeboden op hun eigen niveau.

Uw kind krijgt 5x 60 minuten begeleiding voor €99,-.

Datums en tijden volgen later.

De spellingbootcamp van september/ oktober is gestart! 

In januari/februari komt er een nieuwe spellingbootcamp aan! Er zijn nog 5 plekken. Meld je aan via onderstaand formulier.

Er staan op dit moment geen spellingbootcamps voor de ei/ij en ou/au woorden op de planning. Indien u wel interesse heeft, dan hoor ik dit graag.

Ei/ij en ou/au

Wanneer schrijf je de korte ei en de lange ij? Hoe zit dat met de ou en de au? Een lastige spellingscategorie voor kinderen, de weetwoorden. Woorden die de kinderen leren memoriseren. In groepsverband maken de kinderen zich de spellingregels eigen,  afwisselend met een parcours waar de kinderen actief aan de gang gaan met beide spellingregels.